09120674307

سوخت دیزل ژنراتور

مقاله 09 تیر 1398

سوخت دیزل ژنراتور

سوخت دیزل ژنراتور یکی از مهم ترین موضوعاتی است که باید به آن توجه ویژه گردد.

زیرا در طی زمان این مسئله یکی از حیاتی ترین فاکتور های سلامت بودن دیزل ژنراتور را تامین می نماید.

دستگاه های مولد موتور دیزلی معمولا برای کار با سوخت ASTM D975 طراحی شده اند.

برای کار های کوتاه مدت دیگر سوخت ها نیز ممکن است مناسب باشد،

به شرط آن که سوخت مورد نظر برخی شرایط که در ادامه عنوان خواهد شد را تامین نماید.

باید در خرید و تهیه سوخت و پر کردن مخازن ذخیره دقت کافی به خرج داد تا از نفوذ آشغال و رطوبت به سیستم سوخت رسانی دیزل ژنراتور جلوگیری شود.

موارد اضافی (آشغال) وارد شده به سیستم انژکتور سبب مسدود شدن سوزن انژکتور گشته و باعث ساییدگی بیشتر قطعات ماشینی سیستم سوخت رسانی می گردد.

مصرف سوخت دیزل ژنراتور

طبق درجه بندی استندبای دیزل ژنراتور ها، این دستگاه ها تقریبا ۰.۰۷ گالن در ساعت به ازای هر کیلو وات kw تولیدی، سوخت مصرف می کنند.

به عبارتی ۰.۲۶ لیتر در ساعت به ازای هر کیلو وات خروجی دیزل ژنراتور

البته این مقدار در ۱۰۰ درصد بار دستگاه می باشد.

برای واضح تر شدن مطلب مثالی در این زمینه عنوان می گردد:

دیزل ژنراتور ۱۰۰۰ کیلو وات استندبای که با ۱۰۰ درصد بار دستگاه کار کند تقریبا ۷۱ گالن یا ۲۶۰ لیتر در ساعت سوخت مصرف می کند.

ممکن است مخزن اصلی دیزل ژنراتور ها، مخزن زیر پایه یا باک زیر شاسی و یا مخزن سوختجدا با فاصله از دستگاه باشد.

 

نکات قابل توجه در سیستم سوخت رسانی دیزل ژنراتور 

 • گنجایش، ساخت، مکان، نصب، تهویه، لوله کشی، آزمایش و بررسی مخزن سوخت دیزل ژنراتور باید با تمام مقررات قابل اجرا همخوانی داشته باشد.
 • مکان باید با در نظر گرفتن قابلیت دسترسی به پر کردن مجدد و نیاز خطوط تامین به گرم شدن(در مناطق با آب و هوای سرد) انتخاب شود.
 • مخزن تامین سوخت باید مقدار سوخت کافی برای کارکرد دستگاه در تعداد ساعات از پیش تعیین شده بدون نیاز به پر کردن مجدد داشته باشد.
 • مخزن تامین سوخت در دیزل ژنراتور باید به خوبی تهویه گردد تا از ایجاد فشار بیش از حد جلوگیری شود.
 • تدارکات لازم برای تخلیه یا پمپاز دستی آب و رسوبات از درون مخزن تعبیه گردد.
 • پمپ بالابر سوخت باید توسط فیلتر یا کاسه رسوب گیر که نمره توری آن بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ است محافظت گردد.
 • باید خطوط جداگانه ای برای برگشت سوخت به مخزن اصلی برای هر دیزل ژنراتور به طور جداگانه در نظر گرفت.
 • دقت شود خط برگشت سوخت نباید به دستگاه خاموش کننده مجهز باشد:
 • در این صورت هنگام خاموش شدن خط در حین کارکرد دیزل ژنراتور احتمال آسیب دیدن موتور وجود دارد.

 

جداول مصرف سوخت دیزل ژنراتور

تفکیک شده بر اساس درصد بارگیری موتور دیزلی

 

گروه صنعتی هوبارت
جدول مصرف سوخت دیزل ژنراتور در زیر بار ۲۵ درصد
توان خروجی دیزل ژنراتورمصرف سوخت موتور  – لیتر در
KVAKWساعتروزهفتهماه
۲۵۲۰۲۴۸۳۳۶۱۴۴۰
۳۸۳۰۵۱۲۰۸۴۰۳۶۰۰
۵۰۴۰۶۱۴۴۱۰۰۸۴۳۲۰
۷۵۶۰۷۱۶۸۱۱۷۶۵۰۴۰
۹۴۷۵۹۲۱۶۱۵۱۲۶۴۸۰
۱۲۵۱۰۰۱۰۲۴۰۱۶۸۰۷۲۰۰
۱۵۶۱۲۵۱۲۲۸۸۲۰۱۶۸۶۴۰
۱۶۸۱۳۵۱۲۲۸۸۲۰۱۶۸۶۴۰
۱۸۸۱۵۰۱۴۳۳۶۲۳۵۲۱۰۰۸۰
۲۱۹۱۷۵۱۵۳۶۰۲۵۲۰۱۰۸۰۰
۲۵۰۲۰۰۱۸۴۳۲۳۰۲۴۱۲۹۶۰
۲۸۸۲۳۰۲۰۴۸۰۳۳۶۰۱۴۴۰۰
۳۱۲۲۵۰۲۲۵۲۸۳۶۹۶۱۵۸۴۰
۳۷۵۳۰۰۲۶۶۲۴۴۳۶۸۱۸۷۲۰
۴۳۸۳۵۰۳۰۷۲۰۵۰۴۰۲۱۶۰۰
۵۰۰۴۰۰۳۴۸۱۶۵۷۱۲۲۴۴۸۰
۶۲۵۵۰۰۴۲۱۰۰۸۷۰۵۶۳۰۲۴۰
۷۵۰۶۰۰۵۰۱۲۰۰۸۴۰۰۳۶۰۰۰
۹۳۸۷۵۰۶۲۱۴۸۸۱۰۴۱۶۴۴۶۴۰
۱۲۵۰۱۰۰۰۸۲۱۹۶۸۱۳۷۷۶۵۹۰۴۰
۱۵۰۰۱۲۵۰۱۰۲۲۴۴۸۱۷۱۳۶۷۳۴۴۰
۱۸۷۵۱۵۰۰۱۲۲۲۹۲۸۲۰۴۹۶۸۷۸۴۰
۲۲۰۰۱۷۵۰۱۴۲۳۴۰۸۲۳۸۵۶۱۰۲۲۴۰
۲۵۰۰۲۰۰۰۱۶۲۳۸۸۸۲۷۲۱۶۱۱۶۶۴۰
۲۸۰۰۲۲۵۰۱۸۲۴۳۶۸۳۰۵۷۶۱۳۱۰۴۰
گروه صنعتی هوبارت
جدول مصرف سوخت دیزل ژنراتور در زیر بار ۵۰ درصد
توان خروجی دیزل ژنراتورمصرف سوخت موتور  – لیتر در
KVAKWساعتروزهفتهماه
۲۵۲۰۳۷۲۵۰۴۲۱۶۰
۳۸۳۰۷۱۶۸۱۱۷۶۵۰۴۰
۵۰۴۰۹۲۱۶۱۵۱۲۶۴۸۰
۷۵۶۰۱۱۲۶۴۱۸۴۸۷۹۲۰
۹۴۷۵۱۳۳۱۲۲۱۸۴۹۳۶۰
۱۲۵۱۰۰۱۵۳۶۰۲۵۲۰۱۰۸۰۰
۱۵۶۱۲۵۱۹۴۵۶۳۱۹۲۱۳۶۸۰
۱۶۸۱۳۵۲۰۴۸۰۳۳۶۰۱۴۴۰۰
۱۸۸۱۵۰۲۲۵۲۸۳۶۹۶۱۵۸۴۰
۲۱۹۱۷۵۲۶۶۲۴۴۳۶۸۱۸۷۲۰
۲۵۰۲۰۰۲۹۶۹۶۴۸۷۲۲۰۸۸۰
۲۸۸۲۳۰۳۳۷۹۲۵۵۴۴۲۳۷۶۰
۳۱۲۲۵۰۳۶۸۶۴۶۰۴۸۲۵۹۲۰
۳۷۵۳۰۰۴۳۱۰۳۲۷۲۲۴۳۰۹۶۰
۴۳۸۳۵۰۵۰۱۲۰۰۸۴۰۰۳۶۰۰۰
۵۰۰۴۰۰۵۶۱۳۴۴۹۴۰۸۴۰۳۲۰
۶۲۵۵۰۰۷۰۱۶۸۰۱۱۷۶۰۵۰۴۰۰
۷۵۰۶۰۰۸۳۱۹۹۲۱۳۹۴۴۵۹۷۶۰
۹۳۸۷۵۰۱۰۴۲۴۹۶۱۷۴۷۲۷۴۸۸۰
۱۲۵۰۱۰۰۰۱۳۸۳۳۱۲۲۳۱۸۴۹۹۳۶۰
۱۵۰۰۱۲۵۰۱۷۱۴۱۰۴۲۸۷۲۸۱۲۳۱۲۰
۱۸۷۵۱۵۰۰۲۰۵۴۹۲۰۳۴۴۴۰۱۴۷۶۰۰
۲۲۰۰۱۷۵۰۲۴۰۵۷۶۰۴۰۳۲۰۱۷۲۸۰۰
۲۵۰۰۲۰۰۰۲۷۵۶۶۰۰۴۶۲۰۰۱۹۸۰۰۰
۲۸۰۰۲۲۵۰۳۰۷۷۳۶۸۵۱۵۷۶۲۲۱۰۴۰

ادامه جداول مصرف سوخت دیزل ژنراتور

گروه صنعتی هوبارت
جدول مصرف سوخت دیزل ژنراتور در زیر بار ۷۵ درصد
توان خروجی دیزل ژنراتورمصرف سوخت موتور  – لیتر در
KVAKWساعتروزهفتهماه
۲۵۲۰۵۱۲۰۸۴۰۳۶۰۰
۳۸۳۰۹۲۱۶۱۵۱۲۶۴۸۰
۵۰۴۰۱۲۲۸۸۲۰۱۶۸۶۴۰
۷۵۶۰۱۴۳۳۶۲۳۵۲۱۰۰۸۰
۹۴۷۵۱۷۴۰۸۲۸۵۶۱۲۲۴۰
۱۲۵۱۰۰۲۲۵۲۸۳۶۹۶۱۵۸۴۰
۱۵۶۱۲۵۲۷۶۴۸۴۵۳۶۱۹۴۴۰
۱۶۸۱۳۵۲۹۶۹۶۴۸۷۲۲۰۸۸۰
۱۸۸۱۵۰۳۲۷۶۸۵۳۷۶۲۳۰۴۰
۲۱۹۱۷۵۳۷۸۸۸۶۲۱۶۲۶۶۴۰
۲۵۰۲۰۰۴۲۱۰۰۸۷۰۵۶۳۰۲۴۰
۲۸۸۲۳۰۴۷۱۱۲۸۷۸۹۶۳۳۸۴۰
۳۱۲۲۵۰۵۱۱۲۲۴۸۵۶۸۳۶۷۲۰
۳۷۵۳۰۰۶۱۱۴۶۴۱۰۲۴۸۴۳۹۲۰
۴۳۸۳۵۰۷۱۱۷۰۴۱۱۹۲۸۵۱۱۲۰
۵۰۰۴۰۰۸۱۱۹۴۴۱۳۶۰۸۵۸۳۲۰
۶۲۵۵۰۰۱۰۰۲۴۰۰۱۶۸۰۰۷۲۰۰۰
۷۵۰۶۰۰۱۲۰۲۸۸۰۲۰۱۶۰۸۶۴۰۰
۹۳۸۷۵۰۱۵۰۳۶۰۰۲۵۲۰۰۱۰۸۰۰۰
۱۲۵۰۱۰۰۰۱۹۷۴۷۲۸۳۳۰۹۶۱۴۱۸۴۰
۱۵۰۰۱۲۵۰۱۴۵۶۳۴۹۴۴۲۴۴۶۰۸۱۰۴۸۳۲۰
۱۸۷۵۱۵۰۰۲۹۴۷۰۵۶۴۹۳۹۲۲۱۱۶۸۰
۲۲۰۰۱۷۵۰۳۴۳۸۲۳۲۵۷۶۲۴۲۴۶۹۶۰
۲۵۰۰۲۰۰۰۳۹۰۹۳۶۰۶۵۵۲۰۲۸۰۸۰۰
۲۸۰۰۲۲۵۰۴۴۰۱۰۵۶۰۷۳۹۲۰۳۱۶۸۰۰
گروه صنعتی هوبارت
جدول مصرف سوخت دیزل ژنراتور در زیر بار ۱۰۰ درصد
توان خروجی دیزل ژنراتورمصرف سوخت موتور  – لیتر در
KVAKWساعتروزهفتهماه
۲۵۲۰۶۱۴۴۱۰۰۸۴۳۲۰
۳۸۳۰۱۱۲۶۴۱۸۴۸۷۹۲۰
۵۰۴۰۱۵۳۶۰۲۵۲۰۱۰۸۰۰
۷۵۶۰۱۸۴۳۲۳۰۲۴۱۲۹۶۰
۹۴۷۵۲۳۵۵۲۳۸۶۴۱۶۵۶۰
۱۲۵۱۰۰۲۸۶۷۲۴۷۰۴۲۰۱۶۰
۱۵۶۱۲۵۳۴۸۱۶۵۷۱۲۲۴۴۸۰
۱۶۸۱۳۵۳۷۸۸۸۶۲۱۶۲۶۶۴۰
۱۸۸۱۵۰۴۱۹۸۴۶۸۸۸۲۹۵۲۰
۲۱۹۱۷۵۴۸۱۱۵۲۸۰۶۴۳۴۵۶۰
۲۵۰۲۰۰۵۴۱۲۹۶۹۰۷۲۳۸۸۸۰
۲۸۸۲۳۰۶۳۱۵۱۲۱۰۵۸۴۴۵۳۶۰
۳۱۲۲۵۰۶۸۱۶۳۲۱۱۴۲۴۴۸۹۶۰
۳۷۵۳۰۰۸۱۱۹۴۴۱۳۶۰۸۵۸۳۲۰
۴۳۸۳۵۰۹۵۲۲۸۰۱۵۹۶۰۶۸۴۰۰
۵۰۰۴۰۰۱۰۸۲۵۹۲۱۸۱۴۴۷۷۷۶۰
۶۲۵۵۰۰۱۳۵۳۲۴۰۲۲۶۸۰۹۷۲۰۰
۷۵۰۶۰۰۱۶۲۳۸۸۸۲۷۲۱۶۱۱۶۶۴۰
۹۳۸۷۵۰۲۰۲۴۸۴۸۳۳۹۳۶۱۴۵۴۴۰
۱۲۵۰۱۰۰۰۲۶۹۶۴۵۶۴۵۱۹۲۱۹۳۶۸۰
۱۵۰۰۱۲۵۰۳۳۶۸۰۶۴۵۶۴۴۸۲۴۱۹۲۰
۱۸۷۵۱۵۰۰۴۰۳۹۶۷۲۶۷۷۰۴۲۹۰۱۶۰
۲۲۰۰۱۷۵۰۴۷۰۱۱۲۸۰۷۸۹۶۰۳۳۸۴۰۰
۲۵۰۰۲۰۰۰۵۳۶۱۲۸۶۴۹۰۰۴۸۳۸۵۹۲۰
۲۸۰۰۲۲۵۰۶۰۰۱۴۴۰۰۱۰۰۸۰۰۴۳۲۰۰۰
مطالب مرتبط

2 thoughts on “سوخت دیزل ژنراتور

 1. بسیار عالی و مفید بود

  1. ممنون از توجه شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.