فونداسیون دیزل ژنراتور

فونداسیون دیزل ژنراتور ، محل استقرار دیزل ژنراتور

فونداسیون دیزل ژنراتور به محلی اطلاق می گردد که دیزل ژنراتور بروی آن قرار گرفته و عملیات نصب بروی آن انجام خواهد گرفت.

در وهله اول، فونداسیونی که برای دیزل ژنراتور در نظر گرفته می شود باید استحکام لازم را داشته باشد.

بدین معنی میباشد که وقتی دیزل ژنراتور بروی بستر قرار گرفت به هیچ وجه نباید نشست و جابجایی داشته باشد.

فونداسیون دیزل ژنراتور
فونداسیون دیزل ژنراتور

ویژگی مهم بعدی تراز بودن محل قرارگیری دیزل ژنراتور می باشد.

موتور دیزلی برای کارکرد صحیح لازم است بروی بستری کاملا تراز قرار بگیرد.

فرض نمایید در صورت ناترازی روغن موتور در یک طرف جمع شده و عملکرد درست نخواهد بود.

مسئله بعدی عدم وجود گرد و غبار و خاک نرم در اطراف دیزل ژنراتور است.

بستر دیزل ژنراتور باید به نحوی باشد که هنگام کارکرد موتور و بخصوص حین استارت، گرد و خاک بلند نشود.

دلیل این امر هم ورود گرد و غبار به محفظه دیزل ژنراتور است.

فونداسیون باید در برابر انواع بار استاتیکی و دینامیکی مقاومت لازم را داشته باشد.

پایداری کافی فونداسیون از مشخصه های دیگر آن است.

طراحی فونداسیون دیزل ژنراتور

 • ابتدا محلی که برای نصب دیزل ژنراتور در نظر گرفته شده باید خاکبرداری شود.
 • خاکبرداری تا جایی ادامه می یابد که به خاک بستر (غیر دستی و غیر نباتی) برسیم
 • برای احداث فونداسیون ابتدا باید یک لایه بتن مگر به ارتفاع حداقل 10 سانتی متر ریخته شود.
 • بتن مگر بتنی با عیار سیمان 150 کیلوگرم در متر مکعب بتن می باشد.
 • وظیفه این لایه جداسازی خاک بستر از فونداسیون خواهد بود.
 • ابعاد خاکبرداری نسبت به ابعاد فونداسیون خواهد بود.
 • یعنی از هر طرف حداقل 10 سانتی متر اضافه گود برداری.
 • ابعاد فونداسیون به نحوی در نظر گرفته شود که از هر بعد دیزل ژنراتور حداقل 40 الی 50 سانتی متر اضافه باشد.
 • ارتفاع فونداسیون از تراز زمین حداقل 20 سانتیمتر بیشتر در نظر گرفته شود.
 • این اضافه ابعاد به عملیات سرویس و نگهداری دیزل ژنراتور نیز کمک خواهد کرد.
 • عمق فونداسیون از رابطه زیر بدست می آید:

D : عمق فونداسیون

M: وزن دیزل ژنراتور

D=L.W.d/M

فونداسیون دیزل ژنراتور کوهلر
فونداسیون دیزل ژنراتور کوهلر